Say Hukuk Bürosu

Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..

Say Hukuk Bürosu

1996 yılında kurulan Say Hukuk Bürosu kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı şirketlere hukuk ve danışmanlık hizmeti veren bir avukatlık bürosudur.  Başta borçlu vekilliği ve iflas ertelemesi davaları olmak üzere pek çok alanda uzmanlaşmış kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Büromuz, özellikle borca batık durumda bulunan veya kayıt üstünde borca batık durumda olmasa da cebri icra tehdidi altında bulunan kurumlara, hukuk çerçevesinde yapılacak işlemlerle, zaman kazandırmakta, borç konsolidasyonları, yeniden yapılandırmalar ve erteleme faaliyetleri ile çalışmalarına imkan sağlamaktadır.

İflasın Ertelenmesi

Dünya konjektüründe yaşanan kriz sebebi ile finans sektörüne yardım doğrudan devlet kurumları veya özerk statülü kurumlardan (BDDK veya TMSF) yapılabilmektedir. Oysaki reel sektörde yaşanan krize devletin kısmi kredi tahsisleri haricinde yardımı veya müdahalesi olmamaktadır. 

Bu sebeple İFLASIN ERTELENMESİ yolu şirketlerin can simidi konumunda bulunmaya devam etmektedir. Anılan dava şirketin merkezinde yer alan Ticaret Mahkemesinde veya Ticaret Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk mahkemelerinde açılabilmektedir. 

Son dönemde sıkça başvurulan bu yol borca batık şirketlerin mal kaçırma gayeleri için de kullanılmaya başladığından maalesef mahkemelerin sıkıntı yaratacak usul uygulamalarına gitmelerine de sebep olmaktadır. 

Daha çok dava açmakla hemen tedbir kararı alınacağını uman şirket sahiplerinin Mahkemelerin yeni koydukları ve kanunda yer almayan teamülleri uygulamaları neticesi büyük hüsrana uğradıkları ve hatta tedbir kararının gecikmesinden dolayı mağduriyetlerinin arttığı görülmektedir.  

Sıkça sorulan soru kimlerin bu davayı açabilme imkanı bulunduğudur. İflas Ertelemesi davasını Ticaret Kanununda belirtilen şirketler ve kooperatifler açabilirler. Dolayısı ile vergi mükellefi şahıs, şahıs firması veya adi ortaklık unvanı ile kendilerini adlandıranlar iflasın ertelenmesi davası açamazlar.

İflasın Ertelenmesi davası genelde iki aşamalı bilrkişi incelemesine tabi tutulmaktadır. İncelemenin ilk aşaması borca batıklığın tesbiti olup anılan husus davanın da temel şartıdır. İkinci aşama ise iyileştirme projesi ve eklerinin mali ve finansal analizinin yapılarak erteleme halinde borca batıklıktan kurtulmasının mümkün olup olmadığına ilişkin yapılan incelemedir. Karın müsbet alınabilmesi her iki incelemeninde olumlu sonuçlanması gerekir. Zira her bora batık şirket erteleme koşullarına uygun olmayabilir.    

İflasın Ertelenmesine ilişkin karar tirajı yüksek ve Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden biri, yerel gazetelerden biri ile Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanır.

<